Brug naar het Helofytenveld bij de J.H. van Heekweg in Noord.