Solitudobrug, brug 2190 in het Solitudoplantsoen over de Weespertrekvaart.
Deze foto's van de Sulitudobrug in aanbouw zijn genomen op 11 augusstus 2023.
De brugnaam is ontleend aan het nabijgelegen Sulitudoplantsoen.