Wittenburgervaartbemaling, sluis 206 in de Wittenburgervaart bij de Wittenburgergracht.