Nieuwe Vaartbemaling,sluis 203 in de Nieuwe Vaart bij de Overhaalsgang.